Företag och föreningar i området

Eriksbergs Samverkansförening
vill utveckla området genom lokal samverkan mellan boende och företag tillsammans med intressenter inom Göteborg Stad.
Länk till samverkansföreningens facebooksida

Älvstranden Utveckling
ett kommunalt bolag med uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden

Café Cappuccino

Elit Redovisning AB

Toyfans