Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrättslägenhet innebär vissa rättigheter och skyldigheter. Det är t.ex. inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens godkännande. I bopärmen finns information om vad som gäller i Brf Kajen Ett.