Bopärmen

Varje lägenhet ska ha en bopärm. Den delades ut i samband med första tillträdet. Det är dock upp till innehavaren att hålla innehållet uppdaterat.